Friday, February 11, 2011

Patong-patong na pahirap ng gubyernong US-Aquino

Patong-patong na pahirap ng gubyernong US-Aquino
Gabay sa kampanya at propaganda
Enero 2011

Matagumpay ang ating mga naging pagkilos laban sa SUC budget cuts noong nakaraang taon. Lumikha ng kasaysayan ang umabot sa mahigit 20,000 na mga mag-aaral, guro, kawani, at administrador na nagkaisa at kumilos sa lagpas 80 na paaralan na nag-strike sa buong bansa.
Malakas nating inihayag ang paninidigan na ang edukasyon ay karapatan ng mamamayan. Nagkapili-pilipit sa pagsisinungaling at pagpapalusot ang gubyernong Aquino, ngunit bigo ito sa panloloko at panghahati sa ating hanay.
Sa huli, napilitan silang umaming binawasan nga nila ang pondo sa edukasyon at may ibinalik na P117.6 milyon para sa MOOE ng mga SUCs at dagdag P200 milyon para sa Research and Development.
Tuloy-tuloy ang laban: kondenahin ang anti-mamamayang budget
Subalit, lubhang napakaliit ng ibinalik kumpara sa dapat na MOOE na isinabatas ng Kongreso na kinaltasan nila ng P1.1 bilyon. Napakaliit din nito kung ihahambing sa mga pangangailangan ng mga skwela. Binawi pa nila ang mga idinagdag na sa ibang mga SUC. Inilagay din sa “conditional veto” ang mga dagdag na ito, na maaaring ipitin pa ng Palasyo. Samakatuwid, may halos isang bilyon pa ring kaltas sa MOOE.
Samantala, kapal-mukha namang dinagdagan pa ng pondo ang Kongreso, Senado at mga LGU ng higit P1 bilyon. Nanatiling pa ring pinakamalaki ang idinagdag na pondo sa pambayad utang panlabas (P80.9 B), gastusing militar (P10 B), pork barrel (P13.9 B), PPP (P20.4B) at panlimos na Conditional Cash Transfer (P21 B), habang binawasan ang pondo para sa kalusugan, OFW at iba pang serbisyo.
Ang ipinasang badyet ni Noynoy ay malinaw pagkakait sa karapatan at serbisyo. Sa kabila ng ating mga paglaban ng mamamayan, palusot lamang ang kanilang isinagot at pinanatiling kontra-mamamayan at pabor sa interes ng dayuhan at iilan ang 2011 budget.
Hindi maaaring palagpasin ng kabataan at mamamayan ang kataksilang ito ng gubyernong Aquino sa mamamayan. Kailangang ang malawakang pagkondena laban sa ipinasang kontra-mamamayang 2011 budget.
Papatinding komersyalisasyon ng edukasyon
Nangangahulugan ito ng pagpapatuloy ng gubyerno sa patakaran ng pagpapabaya sa at komersyalisasyon ng edukasyon. Dahil sa mga kaltas sa pondo, nakaharap tayo sa higit na pagsahol ng kalagayan ng mga pamantasan na papasanin namang muli kapwa ng mga administrador, guro at mag-aaral.
Sa mga SUCs, magtutuloy-tuloy ang pagkabulok ng mga pasilidad, kawalan ng pondo para sa araw-araw na operasyon ng pamantasan, at nakaambang mga dagdag na bayarin sa ating mga paaralan.
Nakaamba na naman ang pagtataas ng mga bayarin sa mga SUCs. Sa EARIST, magtataas ng tig-P500 sa energy fee, hands-on fee at lab fee. Sa UP magtataas din ang PE fees, dorm fees at iba pang lab fees. Nakaamba pa ang mga pagtataas din ng mga bayarin sa marami pang SUC.  
Sa mga pribadong pamantasan, higit na lumalakas ang loob ng mga kapitalista-edukador na magtaas ng bayarin dahil sa direksyon din ng gubyerno na magkomersyalisa. Kabi-kabila na namang ang nakatakdang pagtataas sa napakamahal na ngang matrikula at hindi makatwirang mga bayarin.
Nananatiling walang aksyon ang gubyernong Aquino sa taon-taon nang pagtataas ng matrikula sa ilalim ng nakaraang rehimen at mga hindi makatwirang bayaring sinisingil ng mga pamantasan. Tinataya pang tataas ng mahigit 10-15% ang matrikula ngayong taon.
Sa pagtindi ng patakaran ng komersyalisasyon ng edukasyon, higit na mas marami ang pagkakaitan ng kanilang karapatan at kinabukasan. 
Dapat panagutan ng gubyerno ang krimen nito  ng pagbabawas ng pondo sa edukasyon. Responsable ito sa krisis na kinakaharap at kakaharapin pa ng mga mag-aaral, administrado at guro sa taong ito. Makatwirang ipanawagan na magrechannel ang gubyerno ng pondo para sa mga SUC at itigil ang mga pagtataas ng matrikula at mga bayarin.
Pagtaas ng pasahe sa MRT/LRT at presyo ng bilihin
Dagdag pahirap at pangamba pa sa estudyante, kabataan at bayan ang sunod-sunod na mga pagtataas ng mga pamasahe sa MRT/LRT, jeep at taxi kasabay ng pagtataas ng mga bilihin.
Dodoble ang pamasahe sa MRT/LRT, mula P10-P20, P15-30. Makakadagdag ito ng higit P800 kada buwan sa gastusin ng karaniwang komyuter. Sa kita ng mga korporasyon na kinontrata sa MRT/LRT at mga dayuhang bangko mapupunta ang sisingilin na dagdag pasahe na hindi pantay na pinasok ng gubyerno.
Hakbang din ito ng gubyerno para iprivitize na ang MRT/LRT, sa balangkas ng Public-private Partnership Project (PPP) nito kung saan tuluyan na nitong iaabandona ang responsibilidad nito sa serbisyo sa mamamayan. 
Tuloy-tuloy din ang pagtataas ng pasahe sa jeep at taxi dahil sa pagpabor ng gubyerno sa mga dayuhang kartel ng langis sa patuloy na pagpapatupad ng Oil Deregulation Law. Ayon sa mga pag-aaral, noong nakaraang taon ay nag-overprice ng mahigit P7 kada litro ang kartel. Umaabot sa P200,000 kada oras ang kinikita ng mga kumpanya ng langis dahil sa panggogoyo nito sa taumbayan. 
Ang pagbabawas ng badyet ng subsidyo sa bigas, pagkain at produktong agrikultural ay nagtutulak din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang NFA rice ay nauna nang nagtaas mula P25 hanggang P27. Balak ng gubyerno tanggalin na ng tuluyan ang badyet ng NFA.
Kongretong nararanasan ng mamamayan ang mga malagim na epekto ng bulag na pagtalima ni Aquino sa patakaran ng neoliberal na globalisasyon at pagpabor nito sa interes ng dayuhan at iilan. Mabilis pa sa bagong sports car nito ang pagpabor nito sa interes ng iilang panginoong maylupa, komprador at dayuhan. Dapat labanan ng kabataan at bayan ang mga atake ng tutang gubyernong Aquino sa karapatan at serbisyo.
Panlalansi, paniniil at pagkatuta
Gaya ng rehimeng US-Arroyo, ipinagpapatuloy ng bagong rehimen ang tutang pagsunod sa patakarang kontra-insurhensya ng imeryalismong Estados Unidos. Bukambibig ngayon ni Aquino ang parehong mga kataga sa US Counter Insurgency (COIN) Guide, ikinukubli sa matatamis na salita ang layuning linlangin, supilin at patahimikin ang mamamayan. Ang bagong Oplan Bayanihan ng AFP ay nagtataglay pa rin ng mga katangian ng Oplan Bantay-Laya 1 at 2 na papaslang at lalabag sa karapatan at interes ng mamamayan.
Layunin ng rehimen sa pagpasok sa usapang pangkapayapaan sa NDFP ang panlalansi, panghahati at pagdurog sa kilusan ng mamamayan. Nailantad sa mga paglabag nito sa ceasefire at sa panghuhuli nito sa mga negosyador at lider ng NDFP sa panahon ng ceasefire ang kawalan nito ng intensyon na magsagawa ng mga tunay at makabuluhang reporma para lutasin ang ugat ng armadong rebolusyon at kahirapan.
Sa kabila ng pangako nito ng paglaban sa kurupsyon at pagpapanagot sa nakaraang rehimen, wala pang ni isang kasong naisasampa gubyernong Aquino laban kay Arroyo at mga kasapakat nito. Ang tanging hakbang na ginawa nito ay ang pagbubuo ng palpak at mahinang Truth Commission na sa ibinasura ng Korte Suprema na sa totoo’y magpapatagal pa nga at magpapahina ng mga kaso laban kay Arroyo.  Kinukunsinte nito ang nagdaang rehimen at mga kasapakat nito at marami sa mga bahagi ng dating administrasyon ay nasa gubyerno din nito.
Umiinit ang bangayan mismo sa pagitan ng mga paksyon sa loob ng naghaharing uri at maging ng naghaharing rehimen. Gustong solohin ng paksyon ni Aquino ang kapangyarihan sa gubyerno na nagtutulak sa oposisyon na ilantad ang mga kalokohan ng rehimen. Naggugulangan at naggigitgitan sa kapangyarihan maging ang mga paksyon sa naghaharing rehimen, na nagwawatak-watak at nagpapahina pa rito.
Pahigpitin ang pagkakaisa, paigtingin ang paglaban
Sa harap ng patong-patong na pahirap, papalaki at papatinding paglaban din ang ating dapat na itapat. Mabisa ang naging pagkakaisa at malawak na pagkilos natin noong nakaraang taon na dapat nating ipagpatuloy, palawakin at higit pang palakasin.
Muli nating pagtibayin ang pagkakaisa at ikasa sa mga pamantasan, komunidad at pagawaan ang mga strike, walk-out, malalaking martsa. Kondenahin natin ang ginawang pagpapabaya sa karapatan sa edukasyon at tuloy-tuloy na komersyalisasyon. Labanan natin ang pagtaas ng pamasahe, presyo ng bilihin na dulot ng mga makadayuhan at iilang patakaran ng gubyernong US-Aquino.
Sa Pebrero 1, nananawagan ang mga organisasyon ng mga kabataan ng pambansang araw ng protesta at paglaban. Sa Pebrero 4, malakas na magpakilos sa konsultasyon hinggil sa MRT/LRT fare hike.  At sa huling linggo ng Pebrero, isagawa natin ang malawakang kilusang boykoteo sa klase at malalaking pagkilos.
Labanan ang tumitinding komersyalisasyon sa edukasyon!
Labanan ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin!
No to MRT/LRT fare hike!
Ilantad at labanan ang tuta ng dayuhan at haciendero at komprador na rehimeng US-Aquino!

No comments:

Post a Comment