Wednesday, December 7, 2011

Pagkundina sa Marahas na Pagbuwag sa Ikalawang-araw ng Protesta.

nagsisimula na naman ang sagadsagarang pagkahayok sa dugo ng mga pasista upang pahupain ang nag aalab na pagkilos at pagkakaisa ng mamamayang lumalaban. sumisidhi na naman ang kontra demokratikong anti mamamayang atake ng gobyerno. ano pa ba ang aasahan natin mula sa bulok na estadong ito? ngunit isa lang ang sigurado, di nila mabubuwag ang lakas ng nagpupuyos sa galit na mamamayan na sasamang kumikilos at lumalaban.

pagkundina sa marahas na pagbuwag sa hanay ng mga manggagawa, maralitang taga lungsod, kabataan at estudyanteng nagmartsa papuntang Mendiola, gayundin sa sa pag-aresto sa ilan.

No comments:

Post a Comment